RAKENTEET JA SISÄILMAN TERVEELLISYYS

Toiminnastamme yleisesti

Toimimme pääasiassa Lounais-Suomen alueella.

SISÄYMPÄRISTÖTOIMIALA

- Rakennusteknisen toimivuuden ja sisäilman terveellisyyden selvittämiset.
- Vuotoilmavirrat
- Haitta-ainetilanteen selvittäminen rakennuksissa.
- Muut asumisterveyshaitat.
- Sisätilojen melutason suuntaa-antava tutkimus.

RAKENNUSKONSULTOINNIN TOIMIALA

- Rakennussuunnittelua (myös rakenne)
- Rakennuttajapalvelu ja rakentamisen valvonta
(on alkanut vuonna 1988 )

TUKITOIMINTA

- Näytteiden hakeminen
- Kartoitukset
- Mittaukset

Mittaukset
 • sisäolosuhteet, fysikaaliset olot, lämpötila, suht. kosteus, CO2
 • rakenteiden kosteus
 • pintakosteusolot
 • huonetilojen melutasot suuntaa-antavasti ja asumisterveyteen liittyen
Näytteenotot
 • huoneilman laatu: mikrobit, VOC, SVOC...
 • materiaalinäytteet: mikrobiologiset ja kemialliset
 • pintanäytteet
 • kuitunäytteet (keräimellä tai pinnoilta)
 • vesinäytteet
Muut tutkimukset
 • paine-erotutkimus
 • merkkisavututkimus
 • suuntaa -antava lämpökuvaus
Muu palvelu
 • tulosten tulkinta
 • raportit
 • korjaustöiden luonnostelu ja konsultointi

Yhteystiedot ja henkilöt

Riku Eriksson RI RTA
VTT-C-23266-26-17
puhelin +358 44 5415654
toimisto@gessplan.fi
- Rakennustekniset asiat
- Rakennusterveysasiat
- Näytteet

Johanna Eriksson DI
puhelin +358 50 5039446
toimisto@gessplan.fi
- Materiaaliselvitykset
- Haitta-aineasiat
- Näytteet

1. Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöjä voi toimittaa osoitteeseen: GessPlan, Löytyntie 79, 26910 UNAJA. Pyynnön voi lähettää myös sähköpostilla suoraan tutkijoille.

2. Tarjous

Pyyntöön vastataan tarjouksella, mutta mahdollisuuksien mukaan.

3. Tilaus

Suullisen tai kirjallisen tarjouksen pohjalta asiakas voi tehdä kirjallisesti tilauksen.

4. Sopimusehdot

Sopimisissa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, KSE 2013

5. Sopimusasiakirja

Toimialamme mukaisen konsulttityön sopimus kirjallisena voi sisältää minimissään tarjousasiakirjan, tilauksen ja KSE 2013 – liiteasiakirjan.
Konsulttisopimukseen kuitenkin kuuluu normaalisti: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, KSE 2013 ja itse Sopimus konsulttityöstä.